Details

Analys av Itabs lösfot och stolpe

by Gundstedt, Mikael; Svensson, Rikard

Abstract (Summary)

Vad är viktigt när hyllsystem till butiker ska säljas, tillverkas och användas? Jo de måste vara användarvänliga alltså lätta att montera, bära och modifiera. De bör även vara smidiga att frakta, de ska då vara lätta (viktmässigt) och inte otympliga. Framförallt måste de vara prisvärda alternativt billiga att köpa, för att uppnå detta bör de bestå av så lite material som möjligt samtidigt som de ska vara lätta att producera.

Detta var några av de frågeställningar som detta arbete utgått ifrån och de har penetrerats mer eller mindre grundligt.

För att svara på detta så undersöktes möjligheten att ändra godstjockleken i stolparna till hyllsystemet från 2,5 mm till 2,0 mm, detta skulle vara delvis lösningar till både vikt- och materialfrågan men framförallt prisfrågan då materialet står för en stor del av kostnaden. Detta framkom genom att de olika stolparna räknades på ur flera olika synvinklar för att reda ut om de skulle hålla för denna typ av förändring. De aspekter som bearbetades var böjning av stolpen, att hålen skjuvas sönder (konservburksöppnar-effekt) av krokarna till hyllkonsol och lösfot. Det resultat som framkom var, på vissa storlekar kan förändringen göras utan eftertanke medan på de mindre stolparna krävs lite mer funderande och kanske några praktiska tester innan beslut fattas. Den aspekt som är mest dimensionerande är att stolpen böjs av.

I och med att användarvänligheten alltid kan förbättras arbetades en lathund fram. Denna lathund är tänkt att slutanvändaren ska ha som hjälpmedel för att kunna lasta varor på hyllorna på rätt sätt, alltså inte överlasta och riskerar att det rasar.

För att reda ut hur Itab´s system står sig gentemot sina konkurrenter på dessa viktiga punkter utfördes även en konkurrentanalys. Det som testades var främst stabiliteten, monteringsvänligheten och om det fanns några uppenbara skaderisker med stativen. Tyvärr så var det svårt att få fram alla konkurrenter som skulle testas, än viktigare var att Itab´s egna inte var tillgänglig så en jämförelse var inte möjlig, men de konkurrenter som var intresserade av att ha med sina stativ fick gärna det så ett test utfördes. Frågan gällande priset testades inte då denna rapport inte riktar sig till slutanvändaren.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:belastningsspecifikation lösfot hyllsystem lathund konkurrentanalys mathematical analysis analys

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.