Details

Alternativa Inköpsmetoder

by Nilsson, Alexander; Hasagic, Selmir

Abstract (Summary)

Detta examensarbete är utfört på AB ORWAK i Sävsjö. Företaget producerar balpressar som komprimerar kundernas avfall på ett säkert och smidigt sätt. Kunderna består enbart av andra företag. Arbetet är koncentrerat på endast sex utav företagets artiklar som ingår i olika grupper.För tillfället använder sig företaget utav inköpsmetoder som är baserade på intuition och erfarenhet. Syftet med arbetet har varit att beräkna olika partiformningar och beordringssystem på de sex olika artiklarna både med ett jämnt fördelat behov och med det verkliga fördelade behovet. Intervjuer, litteraturstudier och uppgifter från företagets databas har möjliggjort arbetets genomförande. Inköpsmetoderna har tagits fram med den breda litteraturstudien som stöd där gruppen har jämfört de olika inköpsmetoderna mot varandra.Resultatet visar vilken inköpsmetod som lämpar sig bäst för varje grupp. Det visar även hur stor kvantitet som ska köpas hem, när inleverans ska ske och hur stort säkerhetslagret ska vara för de sex olika artiklarna både för ett jämnt fördelat behov och för ett verkligt fördelat behov. Resultatet av beräkningarna visas i bilagorna.Beräkningarna på de sex olika artiklarna kan företaget använda som mall ifall de vill gå vidare med arbetet. A-klass artiklarna är de artiklar som först och främst bör ses över eftersom de är de dyraste artiklarna att köpa in och ta hand om. Vissa metoder kan inte användas på vissa artiklar i företaget pga. faktorer som volymvärde, behov, begräsningar i tid, resurser samt leverantörernas krav på minsta inköpskvantitet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:abc klassificering beordringssystem inköp lager metod partiformning säkerhetslager industrial organisation administration and economics industriell och ekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.