Details

Alternativ till Oracle utifrån Lantmäteriets förhållanden

by Stanze, Erik; Carlsson, Roger

Abstract (Summary)

Lantmäteriet i Gävle är ett företag som hanterar mycket stora datamängder i databaser och det är därför av stor vikt att de har ett väl fungerande databashanteringssystem. De använder sig av databashanteringssystemet Oracle, men intresse för alternativ finns. Lantmäteriet önskade därför en rapport som jämför deras nuvarande databashanteringssystem Oracle 10.2.0.3 med möjliga alternativ. De databashanteringssystem som i denna rapport jämfördes med Oracle är Microsoft SQL Server 2005 och MySQL 5.1. Aspekter som studerades är prestanda, kostnad, säkerhet, kompatibilitet, tillgänglighet och support. Detta skedde genom en informationsinsamling och testning av de olika databashanteringssystemen. Under de förhållanden testerna genomfördes visade det sig att Microsoft SQL Server 2005 är ett starkt alternativ till Oracle 10.2.0.3. MySQL 5.1 kan vara ett alternativ om man inte ställer allt för höga krav på prestanda och är intresserad av Open Source.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:computer science datavetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.