Details

Alive Festival 09 : Genomförande av festival

by Björk, Jonathan; Victor Lindqvist Moreau, Victor

Abstract (Summary)

I detta examensarbete tar vi upp hur vi gått till väga i genomförandet av Alive Festival -09. Vi har jobbat genom den ideella föreningen KF LIVE (Se definition) som fungerar som arrangörsgrupp i Skövde. Vi tar upp frågor som rör ekonomi, marknadsföring samt det egentliga arbete som krävs under festivaldagen. Under arbetets gång har vi hunnit införskaffa information, reflekterat över den och till sist använt oss av den när vi faktiskt genomfört festivalen. Festivalen som hölls under nio timmar innefattar tre scener med femton lokala som internationella band. I denna rapport kommer läsaren kunna ta del av de beslut vi i gruppen fattat samt få en överblick för det arbete som krävs under festivaldagen.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:alive festival aesthetic subjects estetiska ämnen

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.