Details

Alarm and service monitoring of large scale multi-service mobile networks

by Wallin, Stefan

Abstract (Summary)
Två av de största problemen inom nätverksövervakning är: • överflöd av larm med dålig kvalitet • att förstå struktur och kvalitet på levererade tjänster Avhandlingen föreslår lösningar inom larm- och tjänsteövervakning för storskaliga mobila nät med olika typer av tjänster. Arbetet med larm är baserat på en verklig larm- och ärendedatabas från en mobiloperatör. Vi har undersökt relationen mellan larmets ursprungliga prioritet och den prioritet som sätts av experter i ärendehanteringssystemet. Baserat på denna information föreslår vi en lösning för automatisk larmprioritering med hjälp av ett neuralt nätverk.  Tester visar att vår prototyp sätter samma prioritet som en mänsklig expert i 50% av fallen jämfört med 17% för prioriteten som skickas i larmet. För att modellera och övervaka tjänster föreslår vi ett domänspecifikt språk, SALmon. SALmon gör det möjligt att uttrycka tjänstemodeller och även att beräkna status på dessa. Vi visar att lösningen matchar krav från mobila operatörer.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:978-91-86233-34-1

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.