Details

Aerobiologia d'espores d'Alternaria atmosfèriques i prevalença de sensibilització a Alternaria alternata en població amb rinitis i/o asma al·lèrgic a Catalunya

by Bartra Tomàs, Joan

Abstract (Summary)
Existeix una àmplia evidència històrica que relaciona lallèrgia amb els fongs, de forma que els metges hipocràtics ja varen descriure malalties compatibles amb lallèrgia a fongs. Segons la càrrega ambiental despores fúngiques la població exposada tindrà més o menys possibilitats de sensibilitzar-se a elles. Per tant un punt important en lestudi dallèrgia als fongs es conèixer la seva exposició. La sensibilització a fongs i més pròpiament a Alternaria alternata sembla ser un factor de risc per a desenvolupar asma sobre tot en la població infantil segons el descrit en diferents estudis epidemiològics. La finalitat daquest estudi és aportar dades objectives i fiables per al coneixement de lallèrgia als fongs mitjançant lestudi aeromètric dAlternaria en latmosfera de Catalunya i la prevalença de sensibilització a Alternaria alternata en la població que hi està exposada i que presenta una rinitis i/o asma allèrgic. Per a obtenir dades aerobiológiques dAlternaria alternata es varen utilitzar 5 captadors tipus Burkard situats a Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona, realitzant la identificació de les espores amb microsocopia òptica. Els pacients a estudiar, és població amb rinitis i/o asma que acudeixen la consulta per a valoració detiologia allèrgica. A tots els pacients reclutats en lestudi es realitzen proves cutànies (prick test) amb extracte A Alternaria alternata i extracte B Alternaria alternata amb quantificació dallergè majoritari Alt a1. La titulació de Ig E sèrica específica es realitza mitjançant Pharmacia CAP System. Els valors de Ig E sèrica específica sespecifiquen en kU/L. Lestudi aerobiològic despores dAlternaria en latmosfera de diferents indrets de Catalunya demostra la seva presència en qualsevol època de lany trobant els màxims pics de concentració durant lestiu i començament de tardor. Les zones amb predomini dentorn rural presenten una major concentració atmosfèrica dAlternaria Sinclouen en lestudi a 1056 pacients amb la sospita de rinitis i/o asma allèrgic Dels 1056 pacients inclosos 824 presenten un test cutani positiu a com a mínim un dels aeroallergens comuns dàrea testats o a lextracte dAlternaria alternata de lestudi per el que es confirma la seva condició dallèrgics. Per tant, la població vàlida de lestudi són els 824 pacients. Distribució per sexes: 332 homes, 492 dones. Distribució per edats: 140 pacients < 14 anys dedat , 684 pacients ? 14 anys dedat. El nº de pacients sensibilitzats a Alternaria alternata és de 151, és a dir un 18,3% dels pacients vàlids inclosos. El 61% dels 103 pacients sensibilitzats a Alternaria alternata segons prick test (àrea >7mm2 en comparació amb el control negatiu) als que es realitza una determinació de Ig E sèrica específica a Alternaria presenten una Ig E específica > 0.70 kU/L, i el 65% presenten una >Ig E específica > 0.35 kU/L. Els pacients de lestudi que presenten una sensibilització a Alternaria alternata presenten un major risc de presentar asma respecte a la població sensibilitzada a algun dels altres aeroallergens testats. La població infantil de lestudi presenta un significatiu major percentatge de sensibiltizació a Alternaria alternata respecte a la població adolescent i adulta. El prick test a extracte estandarditzat dAlternaria alternata amb quantificació dallergè majoritari Alt a 1 presenta una major sensibilitat que la determinació de Ig E sèrica específica per a valorar la sensibilització a Alternaria alternata.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Cistero Bahima, Anna; Pedro-Botet Montoya, Juan

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:417 departament de medicina

ISBN:

Date of Publication:07/28/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.