Details

Adoptivbarn : Barn med behov av särskilt stöd i skolan?

by Lenneman, Ida

Abstract (Summary)
Syftet med detta arbete är att söka ta reda på vilka problem och svårigheter utlandsadopterade barn kan ha och varför de utvecklar dessa problem samt försöka ta reda på dessa barns specifika behov i skolan. Arbetet inleds med en litteraturstudie som beskriver hur det har sett ut med adoptioner från början av 1900-talet fram till idag. Därefter följer en beskrivning av adoptivbarnens specifika problem och svårigheter och varför de utvecklar dessa. För att få en inblick i hur adopterade själva ser på sin situation innehåller arbetet intervjuer med tre vuxna adopterade. I diskussionen går att läsa vilka slutsatser som kan dras av arbetet. Där framgår bland annat att kunskap om adoption och adopterade barn är mycket viktig för att adoptivbarnen ska få en gynnsam skoltid. Nyckelord Keyword adoptivbarn, barn med behov av särskilt stöd, utlandsadopterade 2 Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:adoptivbarn barn med behov av särskilt stöd utlandsadopterade

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.