Details

Adipose cell metabolism modulation by red wine procyanidins

by Pinent Armengol, Montserrat

Abstract (Summary)
Resum Als flavonoides, i més concretament a les procianidines del vi negre, sels han atribuït moltes propietats beneficioses contra diverses patologies, com les malalties cardiovasculars i altres patologies relacionades. Tot i que el teixit adipós juga un paper important en algunes daquestes patologies, com la obesitat i la diabetis, la informació referent lacció de les procianidines en aquest teixit és escassa. Aquesta tesis estudia els efectes de les procianidines derivades de pinyol de raïm (GSPE) en ladipòcit, i per a dur-ho a terme es pren com a model destudi la línia cel.lular 3T3-L1. Per una banda es descriuen els efectes del GSPE en el metabolisme de lípids i glúcids de la cèl.lula adiposa. El GSPE fa un paper insulinomimètic: estimula la captació de glucosa, la síntesi de glicògen i la síntesi de triacil glicerols. Lanàlisi dels mecanismes moleculars per exercir aquests efectes mostra que GSPE en part comparteix mecanismes i vies de senyalització propis de la insulina (translocació de GLUT-4, PI3K, p38 MAPK); tanmateix, s'observa que GSPE ha dusar també altres mecanismes complementaris. Aquests resultats suggereixen que GSPE pot tenir efectes positius en situacions de diabetis i/o resistència a insulina, donat que a més a més, els estudis in vivo mostren que GSPE és antihiperglicèmic en condicions de diabetis induïda per estreptozotocina. En aquesta tesis també sanalitzen els mecanismes moleculars que explicarien els efectes lipolítics de les procianidines descrits en estudis previs, i sha trobat que la proteina kinasa A i PPARã hi estan involucrats. Part daquests resultats han obert una altra via destudi sobre els efectes de la GSPE en el procés de diferenciació de la cèl.lula adiposa on sha observat que el tractament amb procianidines a linici de la diferenciació dificulta aquesta transformació. Donat que laugment del nombre dadipòcits afecta negativament la obesitat, aquest efecte de les procianidines és una característica prometedora que caldrà tenir en compte en lestudi del seu possible paper antiobesitat.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Ardévol Grau, Anna

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de bioquímica i biotecnologia

ISBN:

Date of Publication:03/08/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.