Details

<No Title Provided>

by Abbaraju, Nanda

Abstract (Summary)
The goal of this project is to develop Mobile application using Bluetooth API to communicate with Data Logger and to receive the data and display on the screen. Special option should be created for the user to send the received data to web server. Main issue of using Bluetooth is to replace cables and low cost. The results show the temperature values for every received byte from Data Logger on mobile screen. This thesis explains about Bluetooth, J2ME, java API for Bluetooth and necessary infrastructure to develop mobile applications using Bluetooth for communicating with Data Logger. i Sammanfattning Sammanfattning Målet med detta examensarbete är att utveckla en mobil applikation där en handburen enhet, i detta fall en mobiltelefon, använder ett Bluetooth API som kommunicerar med en datalogger för att hämta temperaturdata och visualisera på mobiltelefonens skärm. Från telefonen skall möjligheten finnas att publicera informationen på en webbserver. Orsaken till att Bluetooth används är dess möjligheter att skapa ett trådlöst system till en låg kostnad. Informationen som visas på telefonens skärm är all temperaturdata som hämtats från dataloggern vid ett tillfälle. Examensarbetet behandlar; Bluetooth, J2ME, java, Bluetooth API och övriga gränssnitt som krävs för att skapa denna typ av applikation. ii
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:05/08/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.